Praat er met andere over en ben open en eerlijk. Dat lucht op en helpt echt. (mantelzorger, vrouw zorgt voor partner die een beroerte heeft gehad)
Terug naar overzicht

Mantelzorggroep Grave

Mantelzorggroep Grave vindt plaats:
Locatie:  Esterade, Estersveldlaan 41 te Grave
Tijd : 14.00-16.00 uur

De mantelzorggroep in Grave is voor alle mantelzorgers. Ook mantelzorgers die buiten Catharinahof en voor hun naaste zorgen, kunnen deelnemen aan de mantelzorggroep.De groep komt 4 x per jaar bij elkaar.
Als mantelzorger verleent u zorg aan iemand in uw omgeving. Dit doet u vrijwillig, onbetaald, langdurig en/of intensief. Het kan goed zijn om mensen te ontmoeten die zich in net zo'n situatie bevinden als u.
 
Herkenning:
Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Iemand in dezelfde situatie als u begrijpt het vaak maar al te goed. Contact met lotgenoten geeft vaak herkenning en erkenning. Dit kan heel waardevol zijn en kan veel steun geven.

Mantelzorggroepen
Onder het genot van een kopje koffie kunnen ervaringen uitgewisseld worden. Daarnaast wordt er een thema behandeld, zowel informatief als ontspannend.
Aanmelden is niet nodig.