Vaak wil je gewoon gehoord worden. Het gevoel hebben dat je duizend keer hetzelfde verhaal mag vertellen zonder dat iemand oordeelt! (mantelzorger, moeder van een volwassen kind met psychische problemen)

Mantelzorgwaardering 2019

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk verstrekken jaarlijks een waardering aan mantelzorgers in hun gemeenten. Zij waarderen de inzet voor de medemens namelijk enorm en stellen daar een attentie tegenover. Deze bestaat uit een geldbedrag van € 100, -.  Jonge mantelzorgers (8 t/m 23 jaar) ontvangen een waardering t.w.v. €30,-. De waardering moet echter wel zelf worden aangevraagd.

Ben jij mantelzorger?
Wat verstaan we precies onder mantelzorg? Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Wie komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?
De mantelzorgwaardering wordt verstrekt aan diegenen die op een meer dan gebruikelijke, langdurige en intensieve manier zorg verlenen. Dit gedurende meer dan drie maanden en voor minimaal acht of meer uren per week. De waardering kan aangevraagd worden door mantelzorgers vanaf 18 jaar. Ook jonge mantelzorgers van 8 t/m 23 jaar die thuis opgroeien met een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid kunnen een waardering aanvragen. Zij krijgen een waardering t.w.v. € 30,- . 

Een jonge mantelzorger tussen de 18 tot 24 jaar kan ook in aanmerking komen voor de volwassen waardering als deze voor hem of haar wordt aangevraagd. Indien er € 100,- waardering wordt uitbetaald krijgt deze jonge mantelzorger geen waardering t.w.v. € 30,- meer. Het is dan dus één van de twee. Centrum Mantelzorg controleert hierop de aanvragen.

Overige voorwaarden zijn:
- Degene aan wie de zorg wordt verleend (de zorgontvanger) dient in gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert of in Sint Anthonis te wonen.
- Per zorgontvanger kan maar één mantelzorger een waardering ontvangen.
- Wanneer een mantelzorger meer dan één zorgvrager ondersteunt, kunnen er max. twee waarderingen worden aangevraagd.

Aanvragen
De mantelzorgwaardering kan jaarlijks opnieuw worden aangevraagd door de mantelzorger of door de zorgontvanger. De gemeente kan (laten) controleren met een steekproef.  Aanvragen kan vanaf 1 juli tot 15 december 2019 via onderstaande aanvraagformulier. Let op! Het is zeer belangrijk dat de gegevens goed worden ingevuld. Foutieve aanvragen kunnen helaas niet worden gehonoreerd.

Verstrekking
De mantelzorgwaardering wordt per aanvrager éénmaal per jaar verstrekt. Verstrekking van de mantelzorgwaardering vindt per kwartaal plaats en wel in het kwartaal volgend op het kwartaal waarin een aanvraag wordt ingediend. Na het inzenden van het formulier ontvangt u een bevestigingsmail. Bewaar deze a.u.b. goed als bewijs van je aanvraag.

Formulier Jonge Mantelzorgers Waardering 2019

Formulier Mantelzorgers Waardering 2019